HİZMETLERİMİZ


Hizmetlerimizin detayı yazılcak.

BÜYÜ BOZMA


Büyü nedir nasıl yapılır ve nasıl bozulur? Büyü ruhani varlıklar tarafından bir kimsenin iradesine hükmetme ve ona iyi veya kötü anlamda hayatına yön vermektir. Büyü çeşitli tılsımlar ve sözcüklerle yapılır.  Büyü bir kimseyi kendine aşık etmek, iki kişiyi ayırmak, birisinin kısmetini işini gücünü bağlamak, aile içi huzuru kaçırmak, birisinin canı yanması ve ölmesi için büyü yapmak gibi bir çok konuda yapılır. İyilik içinde büyü vardır bunlar şifa için yapılmaktadır. Bunlara ak büyü denir. Kötülük için yapılan büyülere ise kara büyü ve kırmızı büyü adı verilmektedir, Yapılan büyü tespit edildikten sonra ister kuran-ı kerimden isterse farklı tılsımlar veya cin taifelerinin yardımı ile iptal edilip bozulur.

 

CİN MUSALLAT TEDAVİSİ


Cin musallatı durduk yere doğrudan insana gelmez. Cin musallatı; büyüye uğrayana, üstünde büyü yoksa da büyü yapılmış bir ortama girmesi sonucu uğrama, yıldız düşüklüğü ve aşırı nazar sonucu cin musallatı belirtisi, farklı zikirler okuyarak bir cini kendisine musallat etme gibi sebepleri vardır, Cin musallatına uğrayan kimse kesinlikle cinler tarafından korkutulucak anlamına gelmez. Cin musallatlarının 3 evresi vardır.

  • 1- Musallata uğrayan kişinin evlenememesi, her işinin ters gitmesi, durduk yere sinirlenme ve maddi manevi çökmesi. Bu musallat evresinde kişi istisnalar haricinde cinler tarafından korkutulmaz ve görmez.
  • 2-Musallata uğramış ve korkutulan,rüyalar gören ve hatta kişinin onlar tarafından dayak yediği aşamadır.
  • 3-Kişinin büyük ihtimalle şizofreni teşhisi koyulduğu kendisinden geçtiği, bayıldığı evredir.

DİL BAĞLAMA


Arkasından veya yüzüne kötü konuşan bir kişinin dili bağlanarak size karşı kötü konuşmasını her şekilde engeller. Genellikle dırdır eş,kaynana,gelin veya patronlara karşı bu çalışmalar yapılmaktadır.

AŞK BÜYÜLERİ


Aşk büyüleri ismi büyü olarakta bilinse bir çok yol ile yapılmaktadır. Büyü olan yolu haricinde düşünce ve telepati gücü ile de aşk çalışması yapılabilir, bu yol büyü değildir, Aşk büyüleri giden ayrılan sevgiliyi,eşi,nişanlıyı geri getirmek ve bağlamak için yapılır. Ayrılık acısını bitirmek amacıyla yapılmaktadır.

TELEPATİK BAĞ


Bu çalışmalar kesinlikle büyü değildir bağ kurulacak kişiye telkin verilerek onun zihnine girerek yapmasını istediğimiz olayı gerçekleştirmesi için bu çalışmalar uygulanır. Telepatik bağ ile herkese istediğimizi yaptırma gücümüz vardır. Bu çalışmalarda direk kişinin ruhu ve zihnine karşı telkin verilmektedir. Aynı zamanda hipnozda yapılmaktadır.

BİOENERJİ


Bioenerji evreninde enerjisi ile pozitif enerjiyi hasta olan kişiye uygulayarak onun sorununu metafiziki anlamda çözmeye yardımcı olur. Bioenerji her hastalık için yapılmaktadır .

ASTROLOJİ


Günümüzdeki astroloji geçmişteki Arap yıldız namesi ve Batı yıldız namesi karışımından oluşur. Astroloji burçlar, gezegenler, yıldızlar, tabiatına göre haftalık ve aylık hesaplanıp yorumlanmasıdır. Bir nevi bilinen yıldız namedir. Astroloji yıldız nameyi de içine alan bir ilim olur bu ilimde kişinin bilgileri sayesinde geçmişinde yaşadığı bir çok şeyi bilme, herhangi bir sorun karşısında çözüm önerisi getirme gibi konularda kullanılır. Astroloji fal ilmi değildir.

AİLE İÇİ HUZUR


Aile içerisinde kavga,geçimsizlik gibi olaylar sonucu yapılan ailenin huzurunun sağlanmasına ve eski birlikteliklerinin devamı için yapılan çalışmalardır.

 

AYIRMA BÜYÜLERİ


Bu büyüler ister büyü yolu ister telepati yolu ile yapılmaktadır. İki kişiyi ayırmak ve soğutmak, bir türlü sevgilisinden ayrılamayan birisini isteği üzerine ayırmak veya başındaki belalı birisini kendisinden uzaklaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Şer maksadıyla ve ilişkideki ikinci kişinin haricindeki üçüncü kişilerin isteği üzerine bu çalışmalar sık yapılmaz, Yuva yıkma işlemleri yapmamaktayız. Telepati yolu ile yapılan çalışmalar hiçbir şekilde büyü değildir.

MANTRALAR


Belirli sözcük ve zikirler ile parapsikoloji dalında uygulanan çalışmalardır. Bu çalışmalar zikirden ibarettir. Her niyette yapılabilir; sağlık,aşk,stres,zihin boşaltma,mevki yükseltme gibi konularda uygulanabilir.

RIZIK KISMET KAPALIKLIĞI


Kişinin aniden işlerinin ters gitmesi, bir türlü evlenemesi, aldığı paranın hiçbir şekilde hayrını görmemesi sonucunda başvurulan yöntemdir. Bu kapalıklık büyüye maruz kalma,aşırı nazar sonucu veya cin musallatı(şerri) sebebiyle oluşur.

ŞİFA RİTUELLERİ


Şifa rituelleri bioenerjiye göre hem okunan kelimeler hemde yapılan çalışmalar açısından çok farklıdır. Bu çalışmalar Batı kültüründen alınan ve Medyum Umut’un da kendi geliştirdiği sistemlerle yapılır.